Skip to content

Säkerställande av åtkomsträtt

VIKTIG INFORMATION: Informationen på följande webbsidor får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon person som är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet eller sådan offentliggörande eller distribution skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag (“Begränsade Jurisdiktioner“). Innan du går in på, läser eller på annat sätt använder informationen på följande webbsidor, rekommenderas du därför att noggrant läsa följande information och att bekräfta följande varje gång du vill gå in på denna del av webbplatsen. Du önskar komma till den webbplats som Aros Bostadsutveckling AB (publ) har anvisat för publicering av dokument och information i samband med Aros Bostadsutveckling AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (“Erbjudandet“). För att få tillgång till ytterligare information i samband med Erbjudandet ombeds besökare på denna webbplats att bekräfta att de tagit del av följande legala information. Om du inte är behörig att ta del av material på denna webbsida eller är osäker på om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.